Teknik på MV - Malling Varmeværk

Malling Varmeværk A.m.b.A
Gå til indhold

Teknik på MV

Teknik & Info

Varmeværket har 2 varmecentraler, selve værket med produktion og administration på Dampmøllevej, og et veksleranlæg i sydbyen, Balskærvej.

Varmeværket har 3 oliefyrede kedler med en max effekt på 12,5 MWh svarende til en indfyret oliemængde ved max last på 1250 liter olie i timen.

De oliefyrede kedler er kun i drift, når der er behov for spids eller reservelast, ved normal driftsform leveres varmen fra Studstrupværket og Affaldsforbrændingen via transmissionsnettet til vores 2 vekslerstationer.

Info:
Lager olietank 100.000 liter
Vekslerstation 1 består af 2 stk. varmevekslere på 12.0 MWh.
Vekslerstation 2 består af 2 stk. varmevekslere på 4.0 MWh.
Varmen fra Studstrupværket og affaldsforbrændingen kommer med en temperatur på 125 gr. og 25 bars tryk, afhængig af årstiden.
Ledningsnettet består af 33,0 km. Hovedledning og 15 km stikledningMalling Varmeværk  - Dampmøllevej 1A. 8340 Malling - TLF 86930000
Tilbage til indhold