Teknik på MV - Malling Varmeværk

Malling Varmeværk A.m.b.A
Gå til indhold

Teknik på MV

Teknik & Info
Teknik & info. omkring Malling Varmeværk.

Varmeværket har 2 varmecentraler, selve værket med produktion og administration på Dampmøllevej, og et veksleranlæg i sydbyen, Balskærvej.

Varmeværket har 3 oliefyrede kedler med en max effekt på 12,5 MWh svarende til en indfyret oliemængde ved max last på 1250 liter olie i timen.

De oliefyrede kedler er kun i drift, når der er behov for spids eller reservelast, ved normal driftsform leveres varmen fra Studstrupværket og Affaldsforbrændingen via transmissionsnettet til vores 2 vekslerstationer.

Info:
  • Lager olietank 100.000 liter
  • Vekslerstation 1 består af 2 stk. varmevekslere på 12.0 MWh.
  • Vekslerstation 2 består af 2 stk. varmevekslere på 4.0 MWh.
  • Varmen fra Studstrupværket og affaldsforbrændingen kommer med en temperatur på 125 gr. og 25 bars tryk, afhængig af årstiden.
  • Ledningsnettet består af 35 km. Hovedledning og 24 km stikledning

Malling Varmeværk - Dampmøllevej 1A. 8340 Malling - Tlf. 86930000
Tilbage til indhold