Bestyrelsen - Malling Varmeværk

Malling Varmeværk A.m.b.A
Gå til indhold

Bestyrelsen

OrganisationMalling Varmeværk er A.m.b.A. (Andelsselskab med begrænset ansvar) der har 1830 forbruger.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabets afslutning, som går fra den 1-9 til den 31-8.

Generalforsamlingen vælger Varmeværkets bestyrelse, som består af 5 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges for 2 år af gangen fordelt med 3 bestyrelsesmedlemmer på lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år.

Endvidere vælger generalforsamlingen revisor og 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år af gangen.

Malling Varmeværk havde stiftende generalforsamling den 27 november 1963, hvor der på dette tidspunkt var tilmeldt 130 interesserede (forbruger). Indtil 1987 anvendte Varmeværket fuel olie som brændsel, og siden bliver langt den overvejende del af enegiforsyningen pumpet fra Studstrupsværket til Malling.

E-mail til bestyrelsen: bestyrelsen@malling-varmevaerk.dk
Formand Torben Lokjær


Næstformand Finn Kempel


Alex Nielsen

Jørgen Bjerg

Steffen Malmros

Malling Varmeværk - Dampmøllevej 1A. 8340 Malling - Tlf. 86930000
Tilbage til indhold