Malling-Varmeværk Varmeværk


Gå til indhold

Bestyrelse

Organisation

Organisation

Malling Varmeværk er A.m.b.A. (Andelsselskab med begrænset ansvar) der har 1830 forbruger.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabets afslutning, som går fra den 1-9 til den 31-8.

Generalforsamlingen vælger Varmeværkets bestyrelse, som består af 5 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges for 2 år af gangen fordelt med 3 bestyrelsesmedlemmer på lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år.

Endvidere vælger generalforsamlingen revisor og 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år af gangen.

Malling Varmeværk havde stiftende generalforsamling den 27 november 1963, hvor der på dette tidspunkt var tilmeldt 130 interesserede (forbruger). Indtil 1987 anvendte Varmeværket fuel olie som brændsel, og siden bliver langt den overvejende del af enegiforsyningen pumpet fra Studstrupsværket til Malling.

E-mail til bestyrelsen: bestyrelsen@malling-varmevaerk.dk
__________________________________________________________________________________________________________


Formand : Finn Kempel


Steffen Malmros


Alex Nielsen


Torben Lokjær


Jørgen Bjerg

Søg

Retur til indhold | Retur til hovedmenu